+ 48 602-804-523; 500-223-395 _________POGOTOWIE CHŁODNICZE 24h/7
echlodnictwo@wp.pl _________________Znajdziesz nas również na __

_______ Chłodnictwo i klimatyzacja ____SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS


 

 

Chłodnictwo przemysłowe
Klimatyzacja 

  

 

Przeglądy sezonowe

 


Po co czyścić i dezynfekować parowniki i skraplacze?

Zanieczyszczone wymienniki ciepła to:

- mniejsza wydajność chłodnicza
- większe zużycie energii
- głośniejsza praca
- większa awaryjność
- krótsza żywotność urządzeń


Nie dezynfekowane parowniki to:

- miejsce rozwoju bakterii, grzybów i pleśni
- źródło nieprzyjemnego zapachu
- ryzyko śmiertelnie groźnej legionellozy i wielu innych chorób
- ryzyko alergii i Syndromu Chorego Budynku

 

Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji to nie tylko kwestia estetyczna.
Zanieczyszczone urządzenia gorzej pracują, częściej ulegają awariom,
a także zużywają więcej prądu. Ponadto bakterie i grzyby rozwijające
się w parownikach to źródło wielu dolegliwości i chorób.


Szczególnie ważne jest utrzymanie w czystości dwóch kluczowych elementów
układów klimatyzacyjnych i chłodniczych tj. parownika oraz skraplacza,
a przede wszystkim ich lameli, których zanieczyszczenie niesie ze sobą
najdalej idące skutki. Z racji ich innego umiejscowienia i funkcji oba elementy
wymagają - w zakresie czyszczenia i dezynfekcji - nieco innego traktowania.

 


CZYSZCZENIE SKRAPLACZA

W dużym skrócie zadaniem skraplacza (jednostki zewnętrznej) jest oddanie
na zewnątrz ciepła pobranego z chłodzonego pomieszczenia oraz wytworzonego
wskutek sprężania. Skuteczność tej funkcji uzależniona jest od efektywności
wymiany ciepła pomiędzy skraplaczem i otoczeniem.

Zanieczyszczenia w postaci krążącego w powietrzu pyłu i kurzu, wszelkiego
rodzaju osady (np. nanoszone z deszczem), cząstki pochodzenia
organicznego - np. pyłki roślinne, fragmenty roślin, sierść i pióra, martwe owady
oraz inne, oklejające lamele skraplacza wpływają na ograniczenie wymiany ciepła
co w prostej linii prowadzi do zmniejszenia wydajności chłodniczej skraplacza.
Wzrasta obciążenie sprężarki, która - aby utrzymać wymagany poziom
chłodzenia - musi działać z większą wydajnością i/lub przez dłuższe okresy czasu.

To w efekcie prowadzi do:
- zwiększenia poboru prądu i - tym samym - kosztów eksploatacji
(nawet o kilkadziesiąt procent)
- głośniejszej pracy urządzenia
- większej awaryjności
- krótszej żywotności urządzeń

Ale przede wszystkim powoduje, że nasza "klimatyzacja" czy też urządzenie
chłodnicze - mimo najbardziej intensywnej pracy - nie zapewni nam żądanego
poziomu chłodzenia.
Wszystkim powyższym, negatywnym skutkom można w prosty sposób zapobiec,
odpowiednio dbając o czystość urządzeń.


CZYSZCZENIE PAROWNIKA

Zadaniem parownika (jednostki wewnętrznej) jest pobranie powietrza
z pomieszczenia, schłodzenie go poprzez przetłoczenie pomiędzy lamelami,
a następnie oddanie do pomieszczenia.


Podobnie jak w przypadku skraplacza oblepienie lameli parownika różnego rodzaju
zanieczyszczeniami skutkuje ograniczeniem wymiany ciepła i wzrostem ciśnienia
w układzie. To prowadzi do analogicznych konsekwencji - mniejszej efektywności
chłodzenia, większego poboru prądu, większej awaryjności itd.

Oczywiście w przypadku - montowanych wewnątrz pomieszczeń - parowników
zanieczyszczenia będą zwykle "lżejsze", jak kurz czy pył. Nie znaczy to jednak,
że można je zlekceważyć. Przy obecnej w parowniku wilgoci mogą one równie
skutecznie okleić jego lamele oraz inne elementy - wentylator, filtry czy tacę
ociekową - które także koniecznie powinny zostać wyczyszczone.


DEZYNFEKCJA PAROWNIKÓW

Niezwykle bowiem ważną kwestią przy czyszczeniu parowników jest ich dezynfekcja.
Obecność ciepła i wilgoci stwarza wprost doskonałe warunki dla rozwoju bakterii
oraz grzybów i pleśni. A te mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia
a nawet życia osób korzystających z nie dezynfekowanej klimatyzacji. Dlatego
do mycia parowników należy stosować preparaty o właściwościach biobójczych,
niszczących chorobotwórcze drobnoustroje.

Na co dzień zapewne najbardziej odczuwalnym skutkiem obecności drobnoustrojów
w układzie klimatyzacji bywa jednak wydobywający się z niej nieprzyjemny zapach.
Często jest to powodem rezygnacji z włączenia klimatyzatora mimo panującego
upału. A szkoda, bo skuteczna dezynfekcja bez problemu i z tym sobie poradzi.


CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA

Wspomnieć też wypada o myciu filtrów powietrza, w jakie wyposażone są klimatyzatory.
Zanieczyszczone filtry ograniczają przepływ powietrza, prowadząc w efekcie do skutków
analogicznych do tych, o których była mowa wyżej (mniejsza wydajność chłodnicza,
większy pobór energii, częstsze awarie, nieprzyjemny zapach, ryzyko chorób
i alergii itd.).

 

Trzeba zaznaczyć, że zaprezentowany powyżej podział (skraplacz - parownik) bazuje
w głównej mierze na miejscu montażu urządzenia (na zewnątrz lub wewnątrz
pomieszczeń). Choć słuszny w większości przypadków, nie zawsze będzie on zasadny.

W niektórych urządzeniach - jak klimatyzatory przenośne czy meble chłodnicze
z wewnętrznym agregatem - oba wymienniki ciepła znajdują się w pomieszczeniu.
W innych przypadkach - np. w centralach klimatyzacyjnych typu rooftop - zarówno
skraplacz jak i parownik montowane są na zewnątrz.

 

Czysta klimatyzacja czy urządzenia chłodnicze to efektywniej, taniej i dłużej pracujące
urządzenia oraz troska o własne zdrowie.

Przeglądy połączone z czyszczeniem i dezynfekcją wykonuje się zwykle
dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

 

W skład usługi przeglądu wchodzą:

- ODGRZYBIENIE - wyłącznie przy użyciu specjalistycznych środków
grzybo i bakteriobójczych

- CZYSZCZENIE FILTRÓW jednostki wewnętrznej

- CZYSZCZENIE LAMELI parownika i skraplacza

- SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI ukladu chlodniczego

- UZUPEŁNIENIE CZYNNIKA jeśli jest to wskazane

- SPRAWDZENIE DROŻNOŚCI I SZCZELNOŚCI układu odprowadzania skroplin

- KONTROLA CIŚNIEŃ PRACY

- KONTROLA POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- SPRAWDZENIE DZIAŁANIA urządzeń sterujących

 

 

 

 

 

 
 

 

pphu GRAF-TECH
62-023 Kamionki, ul. Bułankowa 8
+ 48 602-804-523; 500-223-395
fax: 503-476-371

Biuro handlowe:
61-251 Poznań, Os. Orła Białego 97

e-mail: echlodnictwo@wp.pl

 


Numer certyfikatu: FGAZ-P/19/0047/16

 

POGOTOWIE CHŁODNICZE 24h/7
+ 48 602-804-523; 500-223-395

Znajdziesz nas również na